خانه گوناگون تعبیر خواب سکوت کردن ، معنی دیدن سکوت کردن در خواب های...

تعبیر خواب سکوت کردن ، معنی دیدن سکوت کردن در خواب های ما چیست

0
204


تعبیر خواب سکوت کردن

تعبیر خواب سکوت کردن ، معنی دیدن سکوت کردن در خواب های ما چیست

تعبیر خواب سکوت کردن ، معنی دیدن سکوت کردن در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب دیدن مدفوع در خواب ؛ معنی دیدن مدفوع در خواب های ما چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب سکوت کردن چیست

اگر در خواب دیدید که کسی را ساکت می کنید معنی خواب شما توانایی و مدیریت شما است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب تیراندازی با تفنگ ، معنی دیدن تیراندازی با تفنگ در خواب ما چیست

اگر در خواب دیدید که خودتان ساکت هستید و خودتان سکوت کرده اید و به اصطلاح لال نیستید معنی خواب این است که در زندگی نیاز به آرامش دارید.

اگر در خواب دیدید که نمی توانید صحبت کنید معنی خواب بسته شدن روزی و غم و غصه است.

تعابیر دیگر صحبت کردن در خواب

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب صحبت را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

مولف

اگر در خواب دیدید که با مرده صحبت می کنید معنی خواب این است که افراد منفی بر شما تاثیر دارند.

اگر در خواب دیدید که با پدر و مادر مرده خودتان صحبت می کنید ولی بعد از خواب یادتان نیست چه گفته اید معنی خواب شما ترس از چیزی است.

اگر در خواب دیدید که با انسان خوب و پارسایی صحبت می کنید معنی خواب شما این است که در مسیر درست قدم بر میدارید.

اگر در خواب دیدید که با آدم فاسدی صحبت می کنید معنی خواب شما این است که در جهت فاسد و اشتباه قدم بر می دارید.

ابن سیرین

اگر در خواب ببینید که با انسان درستکاری حرف می زنید معنی خواب شما این است که زندگی شما در جهت درست حرکت می کند.

اگر در خواب دیدید که با مرد و یا زن فاسدی حرف می زنید معنی خواب شما بودن فساد و گناه در مسیر زندگی کنونی شماست.

اگر در خواب دیدید که با مرد و یا زن کافر صحبت می کنید معنی خواب شما این است که باید از گناه برگردد و توبه کند.

اگر در خواب دیدید که با پیرزنی صحبت می کنید معنی خواب شما این است که به دنیا دلبستگی دارید.

جابر مغربی

اگر در خواب دیدید که با پادشاه و یا انسان بزرگی صحبت می کنید معنی خواب این است که از او به شما نعمت و خیری می رسد.

اگر در خواب دیدید که با دانسمندی صحبت می کنید معنی خواب این است که به شما از او علم و دان می رسد .

اگر در خواب دیدید که با کافری صحبت می کنید معنی خواب این است که باید از اعمال گذشته خود توبه کنید.

صحبت کردن با زن سالخورده هم این است که شما به دنیا دلبستگی دارید.

منبع : فال و خواب

جملات زیبا درباره نقاشی کشیدن

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید